bilderbok

En bilderbok innehåller mer bild än text och riktar sig ofta till de yngre barnen. Illustrationer och teckningar är ett viktigt moment.
Läs mer